Kontrole nakon zahvata

Poslijeoperativna kontrola se obavlja prema dogovoru u Zagrebu ili Daruvaru uz prethodno utvrđivanje termina telefonom. Prva kontrola se vrši 8 dana nakon zahvata. Iduća kontrola se vrši po dogovoru.

Cijena za pojedinu operaciju uključuje sve navedeno (pregled prije operacije, prijeoperacijsku pripremu i laboratorijske analize, kirurški zahvat, anesteziju, smeštaj i njegu za vrijeme boravka u Poliklinici te kontrole).